Zapsiki dla miłośników własnego rozwoju – szkolenia i warsztaty

Z tej strony klawiatury wita Was Beatricze Grocholska. Witam Was z mojej niewielkiej miejscowości: Santok, województwo warmińsko-mazurskie. W dużej ilości krajów zaczęły się pojawiać problemy z zatrudnianiem obcokrajowców, którzy na różne sposoby wpływać mogą na lokalny rynek pracy. W części przypadków są oni bardzo cenni, wykonując zajęcia, które bez nich nie byłyby łatwe do realizacji. Ale coraz częściej zaczynają walczyć z pracownikami mieszkającymi na stałe o miejsca pracy, często znacznie zaniżając wysokość wynagrodzeń (zajrzyj: http://www.szkolenie-integracyjne.info.pl). Kraje z takimi problemami starają się różnymi sposobami czemuś takiemu zapobiegać, a całkiem niedawno znalazły się w ich gronie Stany Zjednoczone. Tamtejsze ministerstwo sprawiedliwości ostrzegło bowiem działające tam firmy, że nie mogą przy zatrudnieniu pomijać amerykańskich pracowników, a na ich miejsce sprowadzać obcokrajowców. Takie osoby z reguły przyjeżdżały do USA po przydzieleniu wiz typu H-1B, przeznaczonych dla pracowników o charakterze tymczasowym. Właściciele firm chcący przyjęcie danej osoby powinny złożyć odpowiedni wniosek o przydzielenie wizy do departamentu imigracji. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu wiza staje się automatycznie zezwoleniem na wykonywanie pracy, lecz tylko i wyłącznie w firmie, która o nią występowała. W ostatnim czasie zainteresowanie imigrantami jest duże przede wszystkim przez sprawy ekonomiczne. Przyjeżdżające osoby, przede wszystkim z Azji, najczęściej mają znacznie mniejsze pieniężne oczekiwania niż ich odpowiednicy z Ameryki. A jednocześnie pod względem zaangażowania i kwalifikacji są dokładnie na takim samym poziomie. Z takich też powodów 3 kwietnia został podany do wiadomości publicznej wspomniany komunikat, który ma przypomnieć amerykańskim firmom o ustawieniu odpowiednich priorytetów. Szczególnie to dotyczy branży informatycznej, która cały czas szuka dużej liczby wykwalifikowanych specjalistów, i właśnie od niej spływa najwięcej wniosków o wydanie wiz H-1B. Jak zapowiadają władze, administracja zajmie się należycie podmiotami, które zrezygnowały z pracowników amerykańskich na rzecz ludzi z innych krajów. Zostały one ostrzeżone, że takie praktyki będą karane, czym się zajmie resort z ministerstwa sprawiedliwości. W USA kładzie się naprawdę duży nacisk na to, żeby pierwszeństwo przy otrzymywaniu pracy mieli obywatele tego kraju. To tyle w pierwszym wpisie. Planem na tego bloga ma być mocne rozreklamowanie samorozwoju zawodowego, szkolenia pożądanych na rynku pracy kompetencji. No i poza tym nieodpłatne szkolenie każdego zainteresowanego czytelnika. Żródła: AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY, ANAESTHESIA, GEOGRAPHICAL RESEARCH, REVIEW OF POLICY RESEARCH, PHARMACEUTICAL FORMULATION QUALITY, Poradnik gospodarka odpadami w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wybrane zagadnienia z historii gospodarczej., Liberalizm w tradycji klasycznej.

No Response to “Zapsiki dla miłośników własnego rozwoju – szkolenia i warsztaty”

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>